ISSN 1733-0203

 

 
ZESZYTY SPECJALISTYCZNE PRAKTYKI LEKARSKIEJ

Propozycja współpracy dla firm farmaceutycznych


 

zeszyt Trimebutynanuropatia cukrzycowa

 

 

Charakter produktu

Zeszyt stanowi obszerne, monograficzne opracowanie konkretnego problemu terapeutycznego lub monografii produktów farmaceutycznych. Przygotowywany jest na zlecenie i we współpracy z Partnerem wydania.

 

Formy prezentowania zawartości merytorycznej: 

• artykuły • opis przypadku • wywiad • opis badania naukowych

 

Autorzy

Wysoki poziom opracowywanych tematów zapewniają autorzy – najwyższej klasy specjaliści w wyselekcjonowanych dziedzinach z zakresu medycyny (opinio-liderzy) oraz lekarze – praktycy.

 

Dobór autora zeszytu jest konsultowany z Partnerem wydania.

 

Dystrybucja

Dystrybucja zeszytów specjalistycznych uzależniona jest od potrzeb indywidualnych Partnera wydania – przedstawiciele medyczni, insert do materiałów zjazdowych, insert dla prenumeratorów Praktyki Lekarskiej.

 

Nakład

Wielkość nakładu jest uzależniona od indywidualnych potrzeb zleceniodawcy.

 

Podstawowe Dane Techniczne

• Format A-5

• Objętość standardowa 16 – 20 stron

• Okładki kreda pełny kolor

• Środek offset 2+2

 

Powierzchnie reklamowe

Zleceniodawca wykorzystuje w wersji standardowej cztery strony okładkowe w pełnym kolorze.