Wydawnictwo Eurosystem
ul. Wawelska 78, ap. 30, 02-034 Warszawa
tel. (22) 822 20 16, fax (22) 823 78 83
e-mail: eurosys@pro.onet.pl

 

Redakcja:

e-mail: zdrowo@eurosys.pl
tel. (22) 822 20 16

 

Katarzyna Kołbuś - redaktor prowadząca k.kolbus@2eurosys.pl

Dagmara Moszyńska - d.moszynska@praktykalekarska.com

Magdalena Mroczek - m.mroczek@praktykalekarska.com 

Dystrybucja
Magazyn „Praktyka Lekarska” jest wysyłany do lekarzy, którzy złożyli zamówienie na prenumeratę. Prenumeratę można zamawiać poprzez wypełnienie formularza i przesłanie go na adres redakcji.
Kontakt z dzialem prenumeraty:
tel (22)822 20 16
fax (22)823 78 83
e-mail: prenumerata@2eurosys.pl

 

Reklama
Jagoda Walczak (dyrektor), Agnieszka Gołębiewska, Agnieszka Gołaszewska
Zamówienia przyjmujemy pod numerami: tel. (22) 822 20 16, fax (22) 823 78 83,
e-mail: lekarska@praktykalekarska.com